Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Националната служба за защита на природата издава наръчник с отговори на най-честите въпроси по „Натура 2000”
25.01.2007

Националната служба за защита на природата е събрала най-често задаваните въпроси за екомрежата и предстои издаването на наръчника с отговорите. Това събщи директорът на службата Христо Божинов на работна среща по „Натура 2000”, организирана от МОСВ в Пловдив. В нея участваха заместник-министрите на екологията Йордан Дардов и Чавдар Георгиев, представители на областни и общински администрации от Пловдив, Смолян и Пазарджик, неправителствени организации, граждани и журналисти.

 
Г-н Дардов разясни в отговор на въпрос, че местата по „Натура 2000”са определени на базата на научни критерии, зададени от Европейската комисия и единни за всички страни-членки на ЕС. У нас, в продължение на две години, екип от учени обследва територията на страната и идентифицира ценните животински и растителни видове и площите, на които тези видове са разпространени. Веднъж определени зоните, отговарящи на тези критерии и включени в  мрежата, не могат да бъдат изключвани, стана ясно от отговора.
 
По време на дискусията беше подчертано, че  режимите за всяка зона ще се определят след обществени обсъждания, които предстоят по проекто-заповедите за зоните за птиците. Това е начин да бъде защитен интересът на собствениците на земи и гори.
Чавдар Георгиев припомни, че няма да има категорични забрани за строителство. За инвестиционните намерения в зоните ще се прави специализирана оценка за въздействие. Целта е да се установи какво би било влиянието върху опазвания в защитената зона вид. Разработва се наредба, която ще регулира процедурите по тази оценка.
 
На срещата се изтъкна още, че в мрежата „Натура 2000” няма да се включват урбанизираните територии, вилните, курортните и промишлените зони, съгласно влезлите в сила общи устройствени планове.