Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Националната служба за защита на природата издава наръчник с отговори на най-честите въпроси по „Натура 2000”
25.01.2007

Националната служба за защита на природата е събрала най-често задаваните въпроси за екомрежата и предстои издаването на наръчника с отговорите. Това събщи директорът на службата Христо Божинов на работна среща по „Натура 2000”, организирана от МОСВ в Пловдив. В нея участваха заместник-министрите на екологията Йордан Дардов и Чавдар Георгиев, представители на областни и общински администрации от Пловдив, Смолян и Пазарджик, неправителствени организации, граждани и журналисти.

 
Г-н Дардов разясни в отговор на въпрос, че местата по „Натура 2000”са определени на базата на научни критерии, зададени от Европейската комисия и единни за всички страни-членки на ЕС. У нас, в продължение на две години, екип от учени обследва територията на страната и идентифицира ценните животински и растителни видове и площите, на които тези видове са разпространени. Веднъж определени зоните, отговарящи на тези критерии и включени в  мрежата, не могат да бъдат изключвани, стана ясно от отговора.
 
По време на дискусията беше подчертано, че  режимите за всяка зона ще се определят след обществени обсъждания, които предстоят по проекто-заповедите за зоните за птиците. Това е начин да бъде защитен интересът на собствениците на земи и гори.
Чавдар Георгиев припомни, че няма да има категорични забрани за строителство. За инвестиционните намерения в зоните ще се прави специализирана оценка за въздействие. Целта е да се установи какво би било влиянието върху опазвания в защитената зона вид. Разработва се наредба, която ще регулира процедурите по тази оценка.
 
На срещата се изтъкна още, че в мрежата „Натура 2000” няма да се включват урбанизираните територии, вилните, курортните и промишлените зони, съгласно влезлите в сила общи устройствени планове.