Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 300 кг. отпадъци събраха в резервата „Червената стена” студенти-еколози от АУ и служители на РИОСВ-Пловдив
09.11.2010

 

Над 300 кг отпадъци събраха и изнесоха от биосферния резерват «Червената стена»  третокурсници от специалността «Екология и опазване на околната среда» в пловдивския Аграрен университет и служители от РИОСВ-Пловдив. Акцията, организирана от инспекцията, се проведе на 8 ноември. Сред отпадъците преобладаваха бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки и бира, найлонови торбички, пластмасови чашки, тарелки и прибори за хранене, употребени памперси – все боклуци, зарязани на полянките и в деретата след семеен или приятелски уикенд в резервата. Това е третото почистване на тези площи, организирано от инспекцията от края на лятото.  

Студентите съчетаха почистването с открит урок за защитените растителни видове, срещащи се в «Червената стена».

Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”. От обитаващите резервата 63 вида птици 17 са включени в Червената книга на България.