Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 450 хиляди от санкции са постъпили в РИОСВ- Пловдив за 2017г.
04.12.2017
Общо 2077  проверки са извършили  експертите на РИОСВ-Пловдив от началото на  2017 година до момента. За установени  несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 436 предписания.
 
За констатираните нарушения на Закона за опазване на околната среда  и специалните закони по опазване на околната среда от директора на РИОСВ- Пловдив са наложени 49 имуществени санкции  от които 14  по Закона за опазване на околната среда  в размер на  167494 лв., три  по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 3000 лв., 18  по Закона за водите в размер на 48000лв., 11 по Закона за управление на отпадъците в размер на 43400 лв., една по Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лв, една  по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в размер на 4000лв., една  по Закона за защита на шума в околната среда  в размер на 3000 лв.  и 13  глоби  в размер  28500лв. Общата стойност на наказанията са в размер на 297494 лв.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 448 487 лв, от които 141 071 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и  307 416 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  
 
112857 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.
 
Общините, получили  най - големи приходи от наложени санкции са Пловдив –  33 970лв.,  Карлово –  21587 лв. и Куклен – 21528 лв. Средствата могат да се използват за реализиране на екологични проекти.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]