Други
  2020
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо 450 хиляди от санкции са постъпили в РИОСВ- Пловдив за 2017г.
04.12.2017
Общо 2077  проверки са извършили  експертите на РИОСВ-Пловдив от началото на  2017 година до момента. За установени  несъответствия по прилагане на екологичното законодателство са дадени 436 предписания.
 
За констатираните нарушения на Закона за опазване на околната среда  и специалните закони по опазване на околната среда от директора на РИОСВ- Пловдив са наложени 49 имуществени санкции  от които 14  по Закона за опазване на околната среда  в размер на  167494 лв., три  по Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер на 3000 лв., 18  по Закона за водите в размер на 48000лв., 11 по Закона за управление на отпадъците в размер на 43400 лв., една по Закона за биологичното разнообразие в размер на 100 лв, една  по Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в размер на 4000лв., една  по Закона за защита на шума в околната среда  в размер на 3000 лв.  и 13  глоби  в размер  28500лв. Общата стойност на наказанията са в размер на 297494 лв.
 
Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  глоби и санкции са 448 487 лв, от които 141 071 лв. от санкции по чл. 69  от ЗООС и  307 416 лв. от глоби и санкции по секторни закони.  
 
112857 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.
 
Общините, получили  най - големи приходи от наложени санкции са Пловдив –  33 970лв.,  Карлово –  21587 лв. и Куклен – 21528 лв. Средствата могат да се използват за реализиране на екологични проекти.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]