Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пунктовете в Пловдив отчитат подобряване качеството на въздуха
27.11.2017
В пунктовете за мониторинг на въздуха, разположени на територията на  Пловдив, се отчита значително подобряване на качеството на атмосферния въздуха. През последните 8 дни, по показател фини прахови частици под 10 микрона, регистрираните стойности са под нормативно определените.
В АИС „Каменица“ средноденонощните стойности варират от 10 до 35,6 µg/m3 при средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 50 µg/m3. В АИС „Тракия“ стойностите също са под средноденонощната норма и са от 16,41 µg/m3 до 46,8  µg/m3 .
За останалите измервани показатели също няма превишения на установените норми и в двата пункта.
На графиките ясно е показана тенденцията на изменения на стойностите на ФПЧ10 в Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103