Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Под мотото „Риболов за бъдешето” отбелязваме Международния ден на влажните зони на 2 февруари
30.01.2007

На 2 февруари отбелязваме Международния ден на влажните зони. На тази дата през 1971 г. в град Рамсар – Иран е подписана Конвенцията  за   опазване  на влажните зони с международно значение, по-специално като местообитание на водолюбиви птици (Рамсарската конвенция).
 
Днес над 150 страни са обединени около идеята, че Рамсарската конвенция закриля не само водолюбивите птици, а обхваща всички аспекти на опазването на биологичното разнообразие в тези зони. В този смисъл е и мотото на Международният ден на влажните зони тази година  -  „Риболов за бъдещето?”. То фокусира върху експлоатацията на влажните екосистеми като основен източник на ресурси за живеещите край тях. За риболова в бъдещето вече се говори с въпросителна, тъй като днес 35 млн. души по света се прехранват от риболов, а 75% от големите популации на риби и други водни животни от търговски интерес са намалели до биологичната граница. Акцентирайки върху тези проблеми,  международните кампании по повод Деня на влажните зони ще популяризират и добри практики, насочени към устойчиво използване на биоресурсите на Рамсарските места.
 
По смисъла на конвенцията за опазването им влажни зони са области като блата, тресавища,  торфени блата, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична, прясна или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра. Страните по Конвенцията за влажните зони съответно поемат международни ангажименти за запазване и управление както на местообитанията, така и на свързаните с тях водолюбиви птици. В България зоните, признати от Рамсарската конвенция като "Влажни зони с международно значение", са 10 с обща площ 20 306 хектара: островите Белене и Ибиша  на р. Дунав; защитената местност "Поморийско езеро"; защитената местност "Пода" и езерото Вая  край Бургас; резерватите  "Атанасовско езеро" ,"Ропотамо",  "Сребърна" и езерата - защитени местности Дуранкулак и Шабла. Рамсарските места са приоритетни за включване в Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Съгласно Закона за защитените територии МОСВ поема отговорността за опазването им.