Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Не са представителни данните за замърсяване на въздуха в Пловдив, измерени от доброволци
15.11.2017
Във връзка с публикации за замърсяване на атмосферния въздух в Пловдив и регистрирани от доброволци превишения, РИОСВ – Пловдив не може да потвърди представителността на данните. Инспекцията не разполага с информация дали резултатите от тези измервания изпълняват нормативните изисквания. Важно е да се знае, че уредите, представящи тези стойности не са акредитирани.
Качеството на атмосферния въздух в района, контролиран от РИОСВ – Пловдив, се следи чрез пунктовете за мониторинг на въздуха – АИС „Каменица“ (фонова) и АИС „Тракия“ (транспорно-ориентирана), част от Националната система за мониторинг на околната среда. Те са представителни и изпълняват изискванията на европейската директива 2008/50/ЕО. Броят им и разположението на точките за вземане на проби са съобразени с нормативно определените критерии. Регистрираните стойности в пунктовете са с гарантирано качество на данните, времеви обхват, методи на измерване и проследимост. 
С понижението на температурите започва и ползването на индивидуални системи за отопление в бита. Неблагоприятните климатични и топографски условия, характерни за Пловдив, водят до влошаване разсейването на емитираните замърсители и до регистриране на по-високи концентрации на фини прахови частици под 10 микрона. Превишения се регистрират в часовия диапазон след 18 до 23 часа, когато масово се ползват печките на твърдо гориво. В сутрешните часове от 8 до 11 часа също се отчитат превишения, което се свързва и с натоварения автомобилен трафик. Измерената средноденонощна стойност на 12.11.2017 г. е 97,40 µg/m3, а на 13.11.2017 г. – 103,19 µg/m3, при средноденонощна норма – 50 µg/m3. Данните от първия ден (неделя) показват прякото влияние на битовото отопление, а втория – негативното въздействие на метеорологичната обстановка – мъгли, задържали се през целия ден. През последната седмица регистрираните стойности в Пловдив кореспондират с тези в други големи градове на страната и бележат превишение на средноденонощната норма.
Нормата за фини прахови частици под 10 микрона е средноденонощна. Некоректно е сравняването на измерената моментна стойност с нормативно определената.
Експертите препоръчват да се премине към използването на газ, електричество и централно топлоснабдяване, както и ограничаване ползването на автомобили, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103