Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за за длъжността Началник на отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в дирекция „Контрол на околната среда“
14.11.2017
 
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
Десислава Красимирова Георгиева
4,25
4
4,71
5
40,55