Други
  2023
  декември (2)
  ноември (10)
  октомври (4)
  септември (10)
  август (1)
  юли (4)
  юни (17)
  май (8)
  април (13)
  март (17)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на хладилни и климатични инсталации
01.02.2007

РИОСВ-Пловдив започва проверки на хладилни и климатични инсталации, съдържащи над 3 кг. хладилен реагент. Контролът е по изпълнение на наредбата за управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Едновременно ще се проверява дали са извършвани задължителните замервания за херметичност и дали се водят редовно задължителните дневниците за състоянието на инсталациите. В тях се отразяват извършените дейности по поддръжка и ремонт на инсталациите и вида на използвания хладилен реагент. Експертите на РИОСВ ще проследят и дали лицата, които извършват сервиза и проверката за херметичност на оборудването са квалифицирани.

 
Според закона за чистотата на атмосферния въздух санкция до 1000 лв. се налага за непредставяне или непопълване на дневник, както и за извършване на проверки за херметичност или сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации от лица без документ за квалификация. При изпускане на вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове в атмосферния въздух санкцията е от 5000до 15000 лв.