Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проверява по сигнал почвите в землището с. Труд
20.10.2017
Във връзка със запитване от бТВ Пловдив 2, относно твърдение  на ловната дружинка  на с. Труд за „изчезване на дивеча – липсват зайци  и няма популация на яребица“, вследствие остри миризми и заблатени с ферментационен продукт – инфилтрат, ниви от дейността на инсталация за производство на електроенергия, експлоатирана от „Билд Инвест Сит“ ЕООД, Пловдив, на 19 октомври 2017 г. беше извършена проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ – Пловдив и община „Марица”. 
 
В присъствието на кмета на с. Труд  бяха взети десет почвени проби от обработваеми терени на посочените места в запитването местности Рибарници и Тънкия път.
 
Същия ден в РИОСВ – Пловдив  се получи  информация от бТВ Пловдив 2, с което ни информираха, че ловната дружинка на с. Труд  „не споделят написаното в прессъобщението на Инициативния комитет и отричат да има връзка между намаляването на дивеча и евентуалното въздействие върху околната среда от дейността на инсталация за производство на електроенергия“. 
 

Въпреки това взетите проби ще бъдат анализирани от Регионална  лаборатория към ИАОС в Пловдив по показатели, съгласно Наредба №3 за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.