Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проверява по сигнал почвите в землището с. Труд
20.10.2017
Във връзка със запитване от бТВ Пловдив 2, относно твърдение  на ловната дружинка  на с. Труд за „изчезване на дивеча – липсват зайци  и няма популация на яребица“, вследствие остри миризми и заблатени с ферментационен продукт – инфилтрат, ниви от дейността на инсталация за производство на електроенергия, експлоатирана от „Билд Инвест Сит“ ЕООД, Пловдив, на 19 октомври 2017 г. беше извършена проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив, РЛ – Пловдив и община „Марица”. 
 
В присъствието на кмета на с. Труд  бяха взети десет почвени проби от обработваеми терени на посочените места в запитването местности Рибарници и Тънкия път.
 
Същия ден в РИОСВ – Пловдив  се получи  информация от бТВ Пловдив 2, с което ни информираха, че ловната дружинка на с. Труд  „не споделят написаното в прессъобщението на Инициативния комитет и отричат да има връзка между намаляването на дивеча и евентуалното въздействие върху околната среда от дейността на инсталация за производство на електроенергия“. 
 

Въпреки това взетите проби ще бъдат анализирани от Регионална  лаборатория към ИАОС в Пловдив по показатели, съгласно Наредба №3 за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.