Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Заповед на министър Чакъров увеличава площта на природната забележителност „Сучурум”
02.02.2007

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров площта на природната забележителност „Сучурум” в община Карлово се увеличава с 1,9 дка. Целта е да се осигури ефективна защита на водопада „Сучурум” и прилежащата територия от близо 5 дка, която включва уникални скални образования .

 
 
 
Със заповедта се задължава РИОСВ-Пловдив да обозначи новите граници на природната  забележителност с трайни и ясни знаци. За да се обезпечи съхраняването на водопада и околната местност, в границите на природната забележителност се забраняват търсенето, проучването и добивът на подземни богатства, разрушаването и увреждането на скалните образувания, строителството, ловът и риболовът, паленето на огън, замърсяването с отпадъци и пашата на домашни животни.
 
За нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии и в заповедта за обявяване, глобата е от 500 до 5000 лв. за физически лица и  от 1000 до 10 000 лв. за юридическо лице. Ако дейността е строителство - глобата е от 5000 до 20 000 лв. за физически лица и от 5 000 до 50 000 лв. за юридически лица.