Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Седем фирми на територията, контролирана от РИОСВ-Пловдив са с оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили
05.02.2007

Седем фирми на територията, контролирана от РИОСВ- Пловдив работят с оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили. Това показва приключилата през миналата година инвентаризация на над 130 дружества, притежаващи трансформатори и друго оборудване, потенциално съдържащо масла с полихлорирани бифенили. Съединенията се  включват като добавка към синтетичните трансформаторни масла, за да се подобри тяхната изолационна способност. Според актуалните изисквания на екологичното законодателство те трябва да бъдат изведени от употреба до 2010 година, тъй като имат токсични и кумулативни свойства, запазват се продължително време и могат да увредят човешкото здраве и околната среда. Първият етап за това е приключилото инвентаризиране на рисковото оборудване.

 
За седемте фирми от Пловдивския регион са генерирани уникални инвентаризационни номера, които те са задължени да поставят на съоръженията си. Целта е да се започне почистване, събиране и обезвреждането на работните течности, съдържащи полихлорирани бифенили. В срок от шест месеца фирмите трябва да представят в РИОСВ плановете си за етапното извеждане на оборудването от експлоатация.