Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Мобилна станция измерва качеството на въздуха в Пловдив за Европейската седмица на мобилността
20.09.2017
Ограничаване движението за автомобили се извършва в участъка между булевардите „Дунав“ и „България“ в интервала от 11.00 до 13.00 часа. На улица «Васил Левски» е  поставена мобилна станция за мониторинг на атмосферния въздух, собственост на МОСВ.  Инициативата се провежда в рамките на Европейската седмица на мобилността съвместно с Община Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
 Ограничаването на движението в натоварен участък от градската среда се осъществява за шеста поредна година в Пловдив със съдействието на КАТ. Наблюдават се кръстовища с дълъг престой на автомобили. Мобилната станция ще измерва емисионното натоварване на атмосферния въздух със и без моторни превозни средства в дадения участък.
 „Целта е да покажем каква промяна в качеството на въздуха има, когато е нормално движението на моторни превозни средства и когато се ограничи автомобилния трафик в дадена градска зона“, коментира експертът от дирекция „Екология и управление на отпадъците“ в община Пловдив Елена Найденова. Според нея насърчаването на алтернативни форми на придвижване и екологичен публичен транспорт са едни от основните мерки, които могат чувствително да подобрят качеството на въздуха в българските градове.
През 2015 година мобилна станция по време на Европейската седмица на мобилността бе позиционирана на кръстовището на „Баня Старинна“. Отчетено бе въздействието върху качеството на атмосферния въздух в района от ограниченото движение на автомобили. На този ден анализираната средноденонощна стойност на ФПЧ10 бе 38 mg/m3, което е под нормативно определените 50 mg/m3 за средноденонощна норма.
Мобилната станция на МОСВ ще остане да измерва качеството на атмосферния въздух в участъка между булевардите „Дунав“ и „България“ до 21 септември 2017 г.
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103