Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив стартира Европейската седмица на мобилността с демонстрация в АИС „Каменица“
18.09.2017

Посещение на ученици на автоматичната станция за измерване на показателите, определящи качеството на атмосферния въздух в парк „Каменица” организира РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

 
Експертът от Регионалната лаборатория Георги Диев обясни пред ученици от професионалните гимназии по строителни технологии и по обществено хранене как се измерват основните показатели за чистота на атмосферния въздух – серен диоксид, азотни оксиди, озон, бензен, фини прахови частици. Той посочи и основните замърсители на въздуха в големите градове през зимния сезон  - автомобилния транспорт и отоплението на дърва и въглища.
 
С информационния ден започна кампанията за отбелязване на Европейската седмица на мобилността (16 - 22 септември 2017 г.), която тази година преминава под мотото Заедно стигаме по-далеч“.

 
тел. 032/62 74 66 – в. 103