Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив предоставя безплатен достъп до информацията за защитените територии, включително по „Натура 2000”
09.02.2007

РИОСВ-Пловдив предоставя информация по всички въпроси, касаещи защитените територии, в това число и по „Натура 2000” безплатно. Всички заинтересовани могат да получат отговор дали земите им попадат в „Натура 2000” места, или в други защитени територии, какъв е режимът в тях, с който трябва да се съобразяват. Екоекспертите предоставят информация както за досегашните мерки за опазване на биоразнообразието, така и за мерките, които се предвиждат за защитените по „Натура 2000” места.
 
Адресът на РИОСВ-Пловдив е: Пловдив 4000, бул. „Марица” №122, ел.поща: [email protected].