Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обявление за постановено решение по ОВОС
29.08.2017

№ 2-III/ 29.08.2017 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки”  в имот № 001382,  местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен, Възложител: “ФУНДАМЕНТ” ООД, гр. Пловдив