Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

С 10 000 лв. РИОСВ санкционира „Топлофикация Пловдив” ЕАД
14.02.2007

Имуществена санкция от 10 000 лв. за нарушение на Закона за опазване на околната среда наложи РИОСВ на „Топлофикация Пловдив” ЕАД. При проверка в дружеството екоексперти констатираха, че предприятието за производство на топлинна енергия „ОЦ Пловдив ЮГ” не изпълнява условия от комплексното разрешително, издадено от министъра на околната среда и водите. Към датата на проверката не е извършен собствен периодичен мониторинг на почви на производствената площадка. Отпадъкът, формиран от дейността на предприятието - моторни и смазочни масла, се съхранява в нарушение на действащото екологично законодателство. Пловдивският окръжен съд потвърди наложената с наказателно постановление санкция.

 
Акт за нарушение на Закона за управление на отпадъците е съставен  на производителя на едрогабаритен амбалаж „Химпласт-98”АД, Първомай. При проверка в дружеството се установи, че без необходимото разрешително се извършват дейности с производствени и опасни отпадъци, генерирани в работния процес. На дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.