Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Експертният съвет даде положително становище за изграждане на инсинератор в Куклен
23.08.2017

Не се очакват превишения на нормите и няма опасност от замърсяване на околната среда при внесеното предложение за инвестиционно намерение за изграждане на инсинератор в Куклен. Това е становището на Експертния екологичен съвет, който заседава за втори път по казуса поради засиления обществен интерес. Проектопредложението бе гласувано с мнозинство – с 8 „за“ и 3-ма „против“.

 

 

Експертите са направили задълбочен анализ на доклада и изискванията към такива инсталации. При технологията, представена в инвестиционното намерение на „Фундамент“ ООД, се гарантира пълно изгаряне на материала в първичната камера и неутрализиране на получените димни газове във вторичната. Разрешената мощност на двете пещи е по 100 киловата, което дава допълнителна сигурност, че няма да  има емисии на замърсители над нормите, са категорични експертите. Дебитът на отпадъчните газове е много малък и се изпускат с ниска височина, поради което не се очаква замърсяване в района.
От РИОСВ – Пловдив са дадени допълнителни условия в проекторешението, свързани с представяне на план за мониторинг на емисиите и провеждане на измервания на вредностите, които ще се изпускат в атмосферния въздух.
Спазена е цялата законова процедура по ОВОС за инвестиционното предложение, внесено от инвеститора, като е съгласувана с РЗИ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Допълнително е изискано и становището на Медицински университет, въпреки че не е задължително по правилник за провеждане на експертен екологичен съвет.
Решението на ОВОС не е последният административен акт, с който ще се разреши изграждането на инсинератор. Дали да бъде допуснато построяването на инсталацията, трябва да реши община Куклен съгласно Закона за устройство на територията. Правомощия за това има и Общинският съвет.
РИОСВ – Пловдив провежда превантивен, текущ и последващ контрол на предприятията в областта. При констатирани нарушения на пределно допустимите концентрации инспекцията може да санкционира и дори да затвори дадения обект.
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103