Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ провери сигнал за замърсяване в река Чая
22.08.2017
След сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив за замърсяване на река Чая (Чепеларска) в района на с. Ягодово бе извършена спешна проверка от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС. Подателят е алармирал за оцветяване на водите на реката в бяло, като от вар. Извършен е обход по течението на Чая от жп моста на село Катуница до производствения канал на „КЦМ“ АД и „Агрия“ АД. Взети са проби за анализ от точките на заустване на промишления поток. Измерени са електропроводимост и рН. Отчетеното рН за смесен поток промишлени и битови води на КЦМ АД е 9,46, а електропроводимостта – 4 283 µS/сm. Констатираните проби от изхода на пречиствателните съоръжения на „Агрия“ АД са рН – 7,81 и електропроводимост – 3 900 µS/сm. При жп моста на село Катуница данните за рН и електропроводимост са 7,88 и 1227 µS/сm. 
Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби да покажат каква е причината за замърсяванията на реката. При установяване на нарушения ще бъдат наложени имуществени санкции съгласно екологичното законодателство.
Миналата седмица Районният съд в Пловдив потвърди трето наказателно постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за изпускане на наднормено количество цинк в река Чепеларска. При извършена проверка през октомври 2016 г. от експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда е констатиран мътен синьо-зелен цвят на водите на реката и наличие на мъртва риба при моста на село Катуница.
Според решението на съда размерът на санкцията е справедлив и целесъобразен, защото „замърсяването на повърхностното водно тяло – река Чепеларска, в което се вливат производствените отпадъчни води от дейността на „Агрия“ АД не са единичен случай …и са били подавани сигнали и преди и след процесния случай за замърсяване на речното корито и измиране на риба, настъпили са и тежки последици за околната среда с оглед на констатираното трайно замърсяване.“
Това е трето наказателно постановление, потвърдено от Районен съд – Пловдив за последните два месеца. През юни 2017 г. съдът определи да се наложи санкция от 30 000 лв. на предприятието, а през юли и още едно наказателно постановление – в размер на 500 лв.
Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред  Административния съд в Пловдив. 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103