Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив ще инициира годишни срещи между млекопреработвателите и институциите по проблемите в сектора
17.08.2017
РИОСВ – Пловдив се ангажира да се провеждат годишни срещи между представителите на млекопреработвателния сектор и институциите, които да решават проблемите на бизнеса.
Основният проблем на млекопреработвателните предприятия е спазването на екологичните норми при заустването на отпадъчни води в канализационната мрежа и преработката на цвика. „РИОСВ – Пловдив прави всичко необходимо да се спазват екологичните норми от предприятията в областта и работи в полза на бизнеса, който се нуждае от разяснения за хармонизиране на производството с опазването на околната среда“, коментира директорът на инспекцията доц. Стефан Шилев. Той уточни, че има нарушения, които се санкционират, като контролът на емисионните норми на пречиствателните съоръжения се извършва от РИОСВ и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
По-голямата част от предприятията в сектора в областта са с изградени пречиствателни съоръжения и заустват в повърхностен воден обект. „Тенденцията е към подобряване на техническото състояние на млекопреработвателните предприятия, но част от тях не разполагат с маслоуловители за цвика, който се отделя при производството и се изхвърля с отпадните води“, уточни доц. Шилев.
От Националната асоциация на млекопреработвателите съобщиха, че основният проблем е спазването на условията за производство, което трябва да се подчинява на повече от 18 наредби. Според бранша трябва да се облекчи нормативната тежест в сектора. От асоциацията предлагат да се предоговори през 2018 г. допълнителна подмярка към Програмата за развитие на селските райони и да се подпомогнат от държавата инвестициите при изграждане на пречиствателни съоръжения до 70-80%. „Секторът се нуждае и от експортна стратегия за следващите 10 години, за да се реши проблемът със свръхпроизводството“, заяви изпълнителният директор на НАМ Тодор Бозалиев. Той допълни, че в някои предприятия на склад има по 300-400 тона млечни продукти, което води до фалита им. Намаляването на годишното потребление на млечни продукти също е причина за преустановяването на дейност на предприятията от сектора. Поради тези причини от бранша настояват и за създаването на Закон за производството, преработката и търговия на мляко и млечни продукти и за съдействие от страна на държавата, за да се предотврати закриването на млекопреработвателни предприятия.
Срещата на представители на млекопреработвателния сектор с държавни институции в Пловдив се проведе след обещание на министър Нено Димов пред НАМ за съдействие при разрешаване на казуси в сферата на производството, преработката и търговията с млечни продукти.
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]