Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 63 000 лв от екосанкции, наложени от РИОСВ-Пловдив, са постъпили в общините за десетте месеца на годината
09.11.2010

 

Над 63 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив, са постъпили в бюджетите на общините от областта за десетте месеца на годината. Сумата представлява 80% от събраните за този период близо 80 000 лв. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми или за неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения.

 Процентът е определен от Закона за опазване на околната среда, парите се превеждат в общините, на чиято територия е санкционираният замърсител. Най-големи са сумите, влезли в бюджетите на община Куклен – 20 608 лв, община Садово – 17 978 лв, община „Марица” и община Първомай – по над 9 000 лв. По закон парите трябва да се използват за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.