Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 63 000 лв от екосанкции, наложени от РИОСВ-Пловдив, са постъпили в общините за десетте месеца на годината
09.11.2010

 

Над 63 000 лв. от санкции, наложени от РИОСВ-Пловдив, са постъпили в бюджетите на общините от областта за десетте месеца на годината. Сумата представлява 80% от събраните за този период близо 80 000 лв. за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми или за неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми и ограничения.

 Процентът е определен от Закона за опазване на околната среда, парите се превеждат в общините, на чиято територия е санкционираният замърсител. Най-големи са сумите, влезли в бюджетите на община Куклен – 20 608 лв, община Садово – 17 978 лв, община „Марица” и община Първомай – по над 9 000 лв. По закон парите трябва да се използват за реализация на екологични проекти и дейности по възстановяване и опазване на околната среда.