Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Само три фирми в Пловдивско отговарят на изискванията за събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим
01.03.2007

Само три фирми от подалите заявления за събиране и изкупуване на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване отговарят на изискванията за дейността, показа проверка на експерти от РИОСВ-Пловдив. Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров са определени разрешените за събиране видове лечебни растения под специален режим и допустимите за събиране количества през тази година. 

 
Разрешените за събиране от естествените им находища билки под специален режим  са: червен божур, зърнастец елшовиден, лечебна иглика, лазаркиня, лудо биле, лечебен ранилист, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, и шапиче.  Със заповедта на министъра се забранява събирането на тези билки в националните паркове, както и в количества, по големи от определените квоти. За региона на РИОСВ-Пловдив това количество е общо 4 тона. То е разпределено със заповед на директора на инспекцията между „Тракия Експорт”ООД, София, „Биопрограма” ЕООД, София и „Камеа-М”ООД, Пловдив. Трите фирми са длъжни в 15-дневен срок от издаването на тази заповед да представят в РИОСВ информация за находищата, от които ще събират определените им количества лечебни растения под специален режим и списък на упълномощените от тях билкосъбирачи.
 
Със заповедта на министър Чакъров се забранява още събирането от естествените им находища на територията на цялата страна на следните видове лечебни растения: бенедектински трън, волски език, пролетен горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, катраника, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, жълта папаронка, сантоинов пелин, пирински чай, пищялка, бухалковиден плаун, бял риган, лечебна ружа, салеп, жълт смил, обикновен плаун, цистозира.
 
 Нарушаването на специалния режим по опазване и ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени и забранени за събиране лечебни растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до 3 000 лв.