Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкция от 5000 лв. за незаконен добив на инертни материали наложи РИОСВ-Пловдив
05.03.2007

Имуществена санкция в размер на 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на  „СТРОЙМАШ” ЕООД за незаконен добив на инертни материали. Проверка на екоинспектори в бившата кариера в землището на  с. Катуница установи, че фадрома, собственост на „СТРОЙМАШ” ЕООД, Пловдив изземва баластра, която товари на камион, също собственост на фирмата. Добивът е извършван без да спазени предвидените в Закона за подземните богатства изисквания – да е проучено находището и да е получена концесия за дейността. Проверката е извършена по сигнал, получен на „Зеления телефон” на екоинспекцията.

 
Санкция от 2000 лв. за неспазване на Закона за водите ще плати „Лукойл-България”ЕООД. Нарушението е извършено от поделение на фирмата – бензиностанция и газстанция с търговски обект в пловдивското село Белозем. При проверка е установено, че обектът зауства отпадъчните от дейността му води в общинския отводнителен канал, без да има право на това, тъй като срокът на разрешителното за заустване е изтекъл. Към деня на проверката, въпреки полученото от РИОСВ-Пловдив уведомление, че подлежи на санкция, ако не открие процедура по издаване на разрешително, фирмата не го е направила.
 
Санкциите са потвърдени от Пловдивския окръжен съд.