Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Санкция от 5000 лв. за незаконен добив на инертни материали наложи РИОСВ-Пловдив
05.03.2007

Имуществена санкция в размер на 5000 лв. наложи РИОСВ-Пловдив на  „СТРОЙМАШ” ЕООД за незаконен добив на инертни материали. Проверка на екоинспектори в бившата кариера в землището на  с. Катуница установи, че фадрома, собственост на „СТРОЙМАШ” ЕООД, Пловдив изземва баластра, която товари на камион, също собственост на фирмата. Добивът е извършван без да спазени предвидените в Закона за подземните богатства изисквания – да е проучено находището и да е получена концесия за дейността. Проверката е извършена по сигнал, получен на „Зеления телефон” на екоинспекцията.

 
Санкция от 2000 лв. за неспазване на Закона за водите ще плати „Лукойл-България”ЕООД. Нарушението е извършено от поделение на фирмата – бензиностанция и газстанция с търговски обект в пловдивското село Белозем. При проверка е установено, че обектът зауства отпадъчните от дейността му води в общинския отводнителен канал, без да има право на това, тъй като срокът на разрешителното за заустване е изтекъл. Към деня на проверката, въпреки полученото от РИОСВ-Пловдив уведомление, че подлежи на санкция, ако не открие процедура по издаване на разрешително, фирмата не го е направила.
 
Санкциите са потвърдени от Пловдивския окръжен съд.