Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив упражни контрол върху депонирането на пробни количества от балираните столични отпадъци на сметището край Цалапица
06.03.2007

Експерти от РИОСВ-Пловдив извършиха проверка на започналото днес приемане и обработване на пробно количество бали с боклук от столицата в депото край Цалапица.  Проверката установи, че са приети 94 т. балирани отпадъци, които се разкъсват, разриват и уплътняват на границата между ІІІ и ІV котлован. Столичните отпадъци ще се депонират до достигане на проектното ниво за изграждане на горен изолиращ екран. На този етап новоизградените Х, ХІ и ХІІ котлован няма да бъдат използвани за депониране на балираните отпадъци на София. Столичният боклук се превозва до депото край с. Цалапица с камиони, чийто маршрут не минава през населени места.

 
Целта на депонирането на пробни количества е да се установи дали не се налагат промени в одобрената „Технология за депониране и предепониране”. В този смисъл са и издадените от експертите на РИОСВ-Пловдив предписания на оператора на депото „Водстрой-Пловдив” АД: приемането на балите да се извършва при входящ контрол и измерване на количествата на електронна везна, да не се допуска престой на балите без да бъдат обработени повече от 24 часа. С предписанията екоекспертите задължават оператора на депо представи одобрен график  за ежедневните количества постъпващи балирани отпадъци от София.
 
Община Пловдив поиска от РИОСВ - Пловдив съгласие през 2007 г. на депото край Цалапица да бъдат депонирани 350 000 т. отпадъци, в това число столичните бали и отпадъците, пренасочени след закриването на нерегламентираните сметища в областта.