Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две общини в Пловдивска област разработват програми за подобряване качеството на въздуха
28.06.2017

Общините Пловдив и Асеновград ще подобрят качеството на атмосферния въздух със средства от ОП „Околна среда 2014- 2020“. Те работят по проект на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух и План за действие  за периода до 2023 г. Финансирането е на обща стойност 239 000 лв. От тях близо 94 000 лева са за община Пловдив и 145 000 лева  за Асеновград. Срокът за изпълнение е 18 месеца. По ОП "Околна среда" са отделени 3 млн. лв. за общините в страната.

Целта на проектите е да се намалят нивата на замърсителите – фини прахови частици и кадмий и да се достигане до утвърдените норми за качество на атмосферния въздух.

Проектът на община Пловдив предвижда определяне на произхода на замърсяването като ще се дефинират и групират източниците. Ще бъде извършен и предварителен подбор на мерки, които да се включат в Плана за мониторинг към Програмата, както и оценка на разходите за изпълнение на мерките. Ще се разработят и сценарии за оценка на развитието на качеството на атмосферния въздух по отношение нивата на замърсителите в атмосферния въздух в периода до 2023 г. Предвижда се осъвременяване  и усъвършенстване на процеса на управление,  създаване на актуална „пътна карта“ за доразвитие на дейностите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и повишаване на обществената информираност и активизиране участието на заинтересованите страни.
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103