Други
  2020
  април (2)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две общини в Пловдивска област разработват програми за подобряване качеството на въздуха
28.06.2017

Общините Пловдив и Асеновград ще подобрят качеството на атмосферния въздух със средства от ОП „Околна среда 2014- 2020“. Те работят по проект на Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух и План за действие  за периода до 2023 г. Финансирането е на обща стойност 239 000 лв. От тях близо 94 000 лева са за община Пловдив и 145 000 лева  за Асеновград. Срокът за изпълнение е 18 месеца. По ОП "Околна среда" са отделени 3 млн. лв. за общините в страната.

Целта на проектите е да се намалят нивата на замърсителите – фини прахови частици и кадмий и да се достигане до утвърдените норми за качество на атмосферния въздух.

Проектът на община Пловдив предвижда определяне на произхода на замърсяването като ще се дефинират и групират източниците. Ще бъде извършен и предварителен подбор на мерки, които да се включат в Плана за мониторинг към Програмата, както и оценка на разходите за изпълнение на мерките. Ще се разработят и сценарии за оценка на развитието на качеството на атмосферния въздух по отношение нивата на замърсителите в атмосферния въздух в периода до 2023 г. Предвижда се осъвременяване  и усъвършенстване на процеса на управление,  създаване на актуална „пътна карта“ за доразвитие на дейностите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и повишаване на обществената информираност и активизиране участието на заинтересованите страни.
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103