Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Районният съд в Пловдив потвърди наказателно постановление на РИОСВ срещу „Агрия“ АД
22.06.2017
Районният съд в Пловдив е потвърдил наказателното постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за неизпълнение на условие по комплексно разрешително. В мотивите си съдът е приел за безспорно, че дружеството е допуснало замърсяване на водите на река Чепеларска с манган, какъвто няма право да изпуска. Съдът е преценил също, че размерът на санкцията е съобразен с всички обстоятелства от значение за административната отговорност и целесъобразността на самото наказание.
При извънредна проверка след сигнал през юли 2016 г. експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околна среда са констатирали голямо количество мъртва риба в река Чепеларска в района на с. Катуница.  На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е и водна проба за изследване за наличие на метали. За нарушение на екологичното законодателство РИОСВ е наложила на „Агрия“АД санкция в размер на 30 000 лв., която дружеството обжалва.
Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред  Административния съд в Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103