Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Районният съд в Пловдив потвърди наказателно постановление на РИОСВ срещу „Агрия“ АД
22.06.2017
Районният съд в Пловдив е потвърдил наказателното постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за неизпълнение на условие по комплексно разрешително. В мотивите си съдът е приел за безспорно, че дружеството е допуснало замърсяване на водите на река Чепеларска с манган, какъвто няма право да изпуска. Съдът е преценил също, че размерът на санкцията е съобразен с всички обстоятелства от значение за административната отговорност и целесъобразността на самото наказание.
При извънредна проверка след сигнал през юли 2016 г. експерти на РИОСВ – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория  към Изпълнителната агенция по околна среда са констатирали голямо количество мъртва риба в река Чепеларска в района на с. Катуница.  На място са измерени показателите: рН – 7,12; разтворен кислород – 6,5 мг/л, ел. проводимост – 1735 µS/сm. Взета е и водна проба за изследване за наличие на метали. За нарушение на екологичното законодателство РИОСВ е наложила на „Агрия“АД санкция в размер на 30 000 лв., която дружеството обжалва.
Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред  Административния съд в Пловдив. 
 
 
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103