Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Практическо обучение за проекти по програма LIFE ще се проведе в РИОСВ – Пловдив
12.06.2017
Обучение за попълване на формулярите на проектни предложения по програма LIFE, както и подготовка в електронната им платформа ще се проведе на 13 юни 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. Това е третият семинар за запознаване на кандидатите с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда.
Обучението ще се проведе на 13 юни 2017 г. от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Пловдив на бул. „Марица“ 122, ет. 2.
Участниците в обучението ще могат да се запознаят с административното съответствие, обосновката на проектни предложения, описанието и задължителните проектни дейности и документи.  
 Предвид повишения интерес към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти в страната ще бъдат проведени 40 обучения в регионалните контактни точки. РИОСВ – Пловдив е една от шестте  в  страната.
Програма LIFE е с бюджет близо 1,8 млрд. евро за периода до 2020 г. Тя съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата.Програмата предвижда и подпомагане на проекти за повторна употреба на отпадъчни води.
Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
При интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:
[email protected] и телефони: 0895793237 и 02 4186459;
[email protected] и телефон: 02 9406134;
[email protected] и телефон 032/62-38-73, вътр.116.
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103