Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две наказателни постановления в Шишманци налага РИОСВ – Пловдив
09.06.2017
РИОСВ – Пловдив установи две нарушения на фирмата, стопанисваща изгорелия склад в с. Шишманци - „Мишовски“ ЕООД. Ще бъдат съставени два акта за установяване на административно нарушение – за неводене на отчетност и за липса на уведомление за авария по чл. 20, ал. 3 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Наказателните постановления ще са до 6000  лв.  всяко. След влизане в сила на наказанията, регистрационният документ на фирмата за извършване на дейности за временно съхранение на рециклируеми отпадъци ще бъде отнето в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Резултатите от измерваните показатели, регистрирани от постоянната мобилната автоматична станция за мониторинг на въздуха в с. Шишманци, позиционирана на 6 юни 2017 г., не са притеснителни за жителите в района. Всички показатели са под нормите. Сред тях: азотните оксиди са 1 µg/m3при норма 200 µg/m3,въглеродния оксид е 0,1 µg/m3принорма 10 µg/m3. Измерената часова стойност на ФПЧ10 е между 7 и 21 µg/m3 при норма 50 µg/m3,а на бензен е 0,53 nm при годишна норма 5 nm.
С всеки изминал ден стойностите на измерените от мобилната станция  стават все по-ниски. Благоприятни са и климатичните условия през последното денонощие. Вятърът е насочен в посока североизточно от с. Шишманци.  
Измерванията на постоянната мобилна автоматична станция ще продължат. До момента не са установени стойности, които показват превишения на нормативно определените.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103