Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Две наказателни постановления в Шишманци налага РИОСВ – Пловдив
09.06.2017
РИОСВ – Пловдив установи две нарушения на фирмата, стопанисваща изгорелия склад в с. Шишманци - „Мишовски“ ЕООД. Ще бъдат съставени два акта за установяване на административно нарушение – за неводене на отчетност и за липса на уведомление за авария по чл. 20, ал. 3 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Наказателните постановления ще са до 6000  лв.  всяко. След влизане в сила на наказанията, регистрационният документ на фирмата за извършване на дейности за временно съхранение на рециклируеми отпадъци ще бъде отнето в съответствие със Закона за управление на отпадъците.
Резултатите от измерваните показатели, регистрирани от постоянната мобилната автоматична станция за мониторинг на въздуха в с. Шишманци, позиционирана на 6 юни 2017 г., не са притеснителни за жителите в района. Всички показатели са под нормите. Сред тях: азотните оксиди са 1 µg/m3при норма 200 µg/m3,въглеродния оксид е 0,1 µg/m3принорма 10 µg/m3. Измерената часова стойност на ФПЧ10 е между 7 и 21 µg/m3 при норма 50 µg/m3,а на бензен е 0,53 nm при годишна норма 5 nm.
С всеки изминал ден стойностите на измерените от мобилната станция  стават все по-ниски. Благоприятни са и климатичните условия през последното денонощие. Вятърът е насочен в посока североизточно от с. Шишманци.  
Измерванията на постоянната мобилна автоматична станция ще продължат. До момента не са установени стойности, които показват превишения на нормативно определените.
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103