Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Данните от мобилната станция за мониторинг на въздуха в Шишманци са под нормите за замърсяване
08.06.2017
Първоначалните данни, регистрирани от мобилната автоматична станция за мониторинг на въздуха в с. Шишманци показват стойности на замърсяване, далеч под нормативно определените по всички измервани показатели. Проследени са стойностите на серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и др.
Измерванията ще продължат до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене. Населението ще бъде информирано за регистрираните стойности.
Поставянето на постоянна мобилната автоматична станция в Шишманци бе предприето от РИОСВ – Пловдив на 6 юни 2017 г. поради незатихналия пожар,  възникнал на 2 юни и емитирането на замърсители от площадката.
До момента не са установени стойности, които показват превишения на нормативно определените.
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]