Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Данните от мобилната станция за мониторинг на въздуха в Шишманци са под нормите за замърсяване
08.06.2017
Първоначалните данни, регистрирани от мобилната автоматична станция за мониторинг на въздуха в с. Шишманци показват стойности на замърсяване, далеч под нормативно определените по всички измервани показатели. Проследени са стойностите на серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и др.
Измерванията ще продължат до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене. Населението ще бъде информирано за регистрираните стойности.
Поставянето на постоянна мобилната автоматична станция в Шишманци бе предприето от РИОСВ – Пловдив на 6 юни 2017 г. поради незатихналия пожар,  възникнал на 2 юни и емитирането на замърсители от площадката.
До момента не са установени стойности, които показват превишения на нормативно определените.
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]