Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Всички измерени показатели от пролетния мониторинг на въздуха в село Труд са в норма
07.06.2017
Резултатите от измерванията качеството на атмосферния въздух през пролетния сезон в с. Труд показват спазване на нормите. От 19 май до 2 юни 2017 г. се проведе мониторинг с мобилна автоматична станция. Тя бе позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ 11 – място, посочено от общинската администрация.
Измерванията са със следните показатели: серен диоксид – измерена средноденонощна стойност – от 4 до 12 µg/m3при норма 125 µg/m3, азотен диоксид – от 7 до 19 µg/m3при норма 200 µg/m3(средночасова норма), ФПЧ10 – между 9 и 26 µg/m3при норма 50 µg/m3 (средноденонощна). За сравнение средноденонощните стойности, измерени от автоматичната измервателна станция „Каменица“ в Пловдив за същия период са от 20 до 29 µg/m3, а на АИС „Тракия“ е от 31 до 44 µg/m3.
Мобилната автоматична станция на Регионалната лаборатория към ИАОС в Пловдив е оборудвана с апаратура, аналогична на тези за наблюдение на въздуха, разположени в Пловдив и са част от европейската мрежа за мониторинг на атмосферния въздух.
РИОСВ – Пловдив взе решение за поставяне на мобилната станция в с. Труд и за провеждане на мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината за гарантиране качеството на атмосферния въздух в населеното място.
Ще продължи контролът на всички обекти, потенциални замърсители на въздуха в региона.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103