Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена в Шишманци
06.06.2017
Мобилна автоматична станция за постоянен мониторинг на въздуха ще бъде поставена тази вечер в пловдивското село Шишманци до окончателното потушаване на пожара в бившия цех за стоманолеене, позициониран до екологичния завод. 
РИОСВ – Пловдив предприема мярката предвид факта, че пожарът не е потушен и от площадката се емитират замърсители. На място ще бъдат измервани серни и азотни газове, ФПЧ10, толуен, бензен и др.
Не са установени до момента стойности, които да показват превишения на нормативно определените. Последните измерени стойности в района на Шишманци от вчера са в норма. На място са наблюдавани променливи движения на въздушните маси. 
  
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103