Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започна задължителния пролетен мониторинг на въздуха в село Труд
19.05.2017

Мобилна станция на Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС ще измерва качеството на атмосферния въздух през пролетния сезон в с. Труд. Пробонабирането започва от 19 май 2017 г. и ще бъде с продължителност от 14 денонощия.  Станцията е  позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“. Място е посочено от общинската администрация.

Във връзка с множеството сигнали РИОСВ – Пловдив  ще прави мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината.
Първото измерване проведено от 1 до 15 март 2017 г. показа спазване на всички норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. Станцията е отчела превишение на среднонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10 (фини прахови частици под 10 микрона) само през първото денонощие, което е вследствие на отоплението с твърди горива в домакинствата в населеното място.
Напомняме, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух Общинските органи също осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия, а според чл. 20, ал.2, Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия.
РИОСВ-Пловдив ще продължи контрола на всички обекти потенциални замърсители на въздуха в региона.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103