Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Започна задължителния пролетен мониторинг на въздуха в село Труд
19.05.2017

Мобилна станция на Регионалната лаборатория – Пловдив към ИАОС ще измерва качеството на атмосферния въздух през пролетния сезон в с. Труд. Пробонабирането започва от 19 май 2017 г. и ще бъде с продължителност от 14 денонощия.  Станцията е  позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“. Място е посочено от общинската администрация.

Във връзка с множеството сигнали РИОСВ – Пловдив  ще прави мониторинг на качеството на въздуха четири пъти в годината.
Първото измерване проведено от 1 до 15 март 2017 г. показа спазване на всички норми по показателите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух. Станцията е отчела превишение на среднонощната норма за опазване на човешкото здраве по показател ФПЧ10 (фини прахови частици под 10 микрона) само през първото денонощие, което е вследствие на отоплението с твърди горива в домакинствата в населеното място.
Напомняме, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистота на атмосферния въздух Общинските органи също осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия, а според чл. 20, ал.2, Общинските органи съгласувано с министъра на околната среда и водите могат да изграждат местни системи за наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната територия.
РИОСВ-Пловдив ще продължи контрола на всички обекти потенциални замърсители на въздуха в региона.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103