Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Петната от нефтопродукти в Гребния канал са изчистени, установи повторна проверка на РИОСВ
23.03.2007

Петната от нефтопродукти в Гребния канал и захранващата го с вода р. Първенецка са изчистени, установи съвместна проверка на експерти от РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция - Пловдив.
 
Проверяващите са обходили течението на реката от с. Храбрино над Пречиствателната станция за питейно водоснабдяване до водохващането за Гребния  канал. По водата и растителността около реката не са констатирани следи от замърсяване с нефтопродукти. Изчистени са и петната от водата на спортното съоръжение. Очакват се резултатите от изследването на взетите проби от замърсената вода.