Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обучение за разписване на проекти и кандидатстване по Програма LIFE на ЕК на 16 май 2017 г.
10.05.2017

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПИСВАНЕ НА ПРОЕКТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК

LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

 

Уважаеми Дами и Господа,

МОСВ изпълнява функциите на Национална контактна точка по Програма LIFE, а през 2016 г. бяха създадени и 6  Регионални контактни точки  в РИОСВ - Пловдив, Бургас, Благоевград, Монтана, Плевен и Русе по Програмата. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения в регионалните контактни точки. Повод на обученията са публикуваните от Европейската комисия покани за подаване на проектни предложения за 2017 г. на страницата на програма LIFE. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: „Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)“ с възложител МОСВ.

На 16 май 2017 г. от 10:30 до 14:30 ч. ще се проведе обучение в Регионалната контактна точка в РИОСВ – Пловдив – гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122, ет.2, Информационен център.

Програмата за обучението може да изтеглите от тук.

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:

[email protected] и телефони: 0895793237 и 02 4186459;

[email protected] и телефон: 02 9406134;

[email protected] и телефон 032/62-38-73, вътр.116