Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 110 000 лева от такси за опаковки постъпиха в ПУДООС след засилен контрол на РИОСВ-Пловдив
03.04.2007

Над  110 000 лв. постъпиха от декември до февруари в ПУДООС от такси за опаковки от фирми, работещи на територията на РИОСВ-Пловдив. Значителна част от сумата са неплатени такси за минали години, установени в резултат на засиления контрол  на екоинспекцията. За трите месеца са извършени над 20 проверки. Най-честите пропуски, установявани от проверяващите експерти  са липса на вътрешно-фирмени спецификации, които отразяват опаковачните материали за артикулите, пускани на пазара, липса на месечни справки-декларации за начислената продуктова такса и липса на годишна справка-декларация.
 
Законът за управление на отпадъците изисква от всички производители и вносители на опаковани стоки да заплащат продуктова такса за оползотворяване на отпадъците от опаковки за пуснатото от тях количество опаковки на пазара.