Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 110 000 лева от такси за опаковки постъпиха в ПУДООС след засилен контрол на РИОСВ-Пловдив
03.04.2007

Над  110 000 лв. постъпиха от декември до февруари в ПУДООС от такси за опаковки от фирми, работещи на територията на РИОСВ-Пловдив. Значителна част от сумата са неплатени такси за минали години, установени в резултат на засиления контрол  на екоинспекцията. За трите месеца са извършени над 20 проверки. Най-честите пропуски, установявани от проверяващите експерти  са липса на вътрешно-фирмени спецификации, които отразяват опаковачните материали за артикулите, пускани на пазара, липса на месечни справки-декларации за начислената продуктова такса и липса на годишна справка-декларация.
 
Законът за управление на отпадъците изисква от всички производители и вносители на опаковани стоки да заплащат продуктова такса за оползотворяване на отпадъците от опаковки за пуснатото от тях количество опаковки на пазара.