Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Издадена заповед за ползване листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2017 г.
28.04.2017
Министърът на околната среда и водите издаде Заповед № 286/ 26.04.2017 г. за ползване на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2017 г., съгласно която се забранява събиране на блатно кокиче от находищата в пловдивски регион.