Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Представители на местна власт, НПО и бизнеса от Пловдивска област се запознаха с програма LIFE в РИОСВ
06.04.2017

Представители на общинските администрации в Пловдив, Раковски и Марица, СНЦ „Зелени Балкани“, ПЗС „Биосфера“ и УМБАЛ „Св. Георги“ се запознаха с възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.

Програма LIFE е с бюджет 1 796 242 000 евро за периода до 2020 г. От тях 1 347 074 499 евро са определени за проекти за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата. Най-много средства по подпрограмата за околна среда са предвидени за природа и биологично разнообразие – повече от 610 млн. евро. В подпрограмата се предвижда и включване на бизнеса, който може да се възползва от средствата в мярката „Околна среда и ресурсна ефективност“ – близо 496 млн. евро. Предприятия имат възможността да развият отделни звена, за да разработят проекти за използване на слънчева енергия, за енергийна ефективност, за преработване и рециклиране на отпадъци и др.

Програмата предвижда и подпомагане на проекти за повторна употреба на отпадъчни води. Бенефициенти могат да са както общини, така и предприятия или съвместни техни разработки, които акцентират на иновативни технологии.

До края на 2017 г. възможностите за кандидатстване на български бенефециенти по програма LIFE са по-добри, отколкото в периода след това, когато ще трябва да се конкурират с проектни предложения на страните от ЕС. Очаква се през май тази година да бъде обявена нова покана за проектни предложения.

Бенефициенти по програмата могат да са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата. В България са създадени 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е една от тях.

   

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]