Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на атмосферния въздух след пожара на сметището в Цалапица
11.04.2007

Няма замърсяване на атмосферния въздух след пожара на сметището в Цалапица. Това показват резултатите от извършените в деня на пожара замервания от мобилната автоматична измервателна лаборатория на Регионалната лаборатория-Пловдив в с. Кадиево, което е най-близо до сметището, по посока на разпространението на вятъра.

 
В продължение на няколко часа бе проследена  концентрацията във въздуха на следните замърсители: въглероден монооксид, озон, серен диоксид, азотен монооксид, азотен диоксид, метан и неметанови въглеводороди. Анализът показва, че съдържанието им във атмосферния въздух е значително под пределно допустимата концентрация.
 
Мобилната измервателна лаборатория продължава днес замерванията на атмосферния въздух в с. Оризаре.