Други
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на атмосферния въздух след пожара на сметището в Цалапица
11.04.2007

Няма замърсяване на атмосферния въздух след пожара на сметището в Цалапица. Това показват резултатите от извършените в деня на пожара замервания от мобилната автоматична измервателна лаборатория на Регионалната лаборатория-Пловдив в с. Кадиево, което е най-близо до сметището, по посока на разпространението на вятъра.

 
В продължение на няколко часа бе проследена  концентрацията във въздуха на следните замърсители: въглероден монооксид, озон, серен диоксид, азотен монооксид, азотен диоксид, метан и неметанови въглеводороди. Анализът показва, че съдържанието им във атмосферния въздух е значително под пределно допустимата концентрация.
 
Мобилната измервателна лаборатория продължава днес замерванията на атмосферния въздух в с. Оризаре.