Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Биосферен парк „Червената стена“ е с първия в страната избран Консултативен съвет
05.04.2017

 Създаден е първият в страната Консултативен съвет на биосферен парк „Червената стена“. Той включва 28 души – представители на държавната и местна власт, на научни институти, на Българската православна църква, НПО и бизнеса в района на община Асеновград.

 

Резерватът „Червената стена“ е един от 17-те обекта, с които България се присъединява към Програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ през 1977 г. През 1995 г. са приети нови правила и норми за тези територии, чиято цел е да стимулират устойчиво икономическо развитие на региона, където хармонично съжителстват човека и природата. Съвременните биосферни паркове обхващат по-широка територия и имат възможността да включат освен сърцевинната зона на резерватите и районите на населените места, в които се извършва и производствена дейност. По този начин се създават условия в управлението на биосферния парк да се присъединят не само представители на държавната и местна власт, но и на обществото и бизнеса.
 
 
 
 
В съвременните биосферни паркове няма допълнителни забрани за лов, риболов, дърводобив и обработка на земята. Не се променя и собствеността на земята. Функционирането им носи директни ползи за населението и бизнеса в региона. Сред тях е привличане на посетители и интерес към закупуване на местни продукти. Производителите могат да използват марката на биосферния парк, за да реализират успешно своите изделия на българския и международния пазар, използвайки маркетингови стратегии в уверение, че територията е екологично чиста и добре запазена. Тя притежава потенциал за развитие на устойчив туризъм и неограничени възможности за регионално и международно сътрудничество. Обявяването на територията за биосферен резерват като част от световната мрежа носи престиж и признание, реклама и атрактивност на региона и на страната.     
Биосферен парк „Червената стена“ е един от трите в България, отговарящи на съвременните изисквания на ЮНЕСКО. Сред номинираните са и парк „Централен Балкан“ и резерват „Сребърна“.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103