Други
  2020
  март (10)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Биосферен парк „Червената стена“ е с първия в страната избран Консултативен съвет
05.04.2017

 Създаден е първият в страната Консултативен съвет на биосферен парк „Червената стена“. Той включва 28 души – представители на държавната и местна власт, на научни институти, на Българската православна църква, НПО и бизнеса в района на община Асеновград.

 

Резерватът „Червената стена“ е един от 17-те обекта, с които България се присъединява към Програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ през 1977 г. През 1995 г. са приети нови правила и норми за тези територии, чиято цел е да стимулират устойчиво икономическо развитие на региона, където хармонично съжителстват човека и природата. Съвременните биосферни паркове обхващат по-широка територия и имат възможността да включат освен сърцевинната зона на резерватите и районите на населените места, в които се извършва и производствена дейност. По този начин се създават условия в управлението на биосферния парк да се присъединят не само представители на държавната и местна власт, но и на обществото и бизнеса.
 
 
 
 
В съвременните биосферни паркове няма допълнителни забрани за лов, риболов, дърводобив и обработка на земята. Не се променя и собствеността на земята. Функционирането им носи директни ползи за населението и бизнеса в региона. Сред тях е привличане на посетители и интерес към закупуване на местни продукти. Производителите могат да използват марката на биосферния парк, за да реализират успешно своите изделия на българския и международния пазар, използвайки маркетингови стратегии в уверение, че територията е екологично чиста и добре запазена. Тя притежава потенциал за развитие на устойчив туризъм и неограничени възможности за регионално и международно сътрудничество. Обявяването на територията за биосферен резерват като част от световната мрежа носи престиж и признание, реклама и атрактивност на региона и на страната.     
Биосферен парк „Червената стена“ е един от трите в България, отговарящи на съвременните изисквания на ЮНЕСКО. Сред номинираните са и парк „Централен Балкан“ и резерват „Сребърна“.
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103