Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по програма LIFE
05.04.2017

 В РИОСВ – Пловдив ще се проведе обучение по европейската програма LIFE, която съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на климата за периода до 31 декември 2020 г.

Допустими бенефициенти по програмата са публични организации на национално, регионално и местно ниво, НПО и изследователски институти, представители на бизнеса, както и секторни организации, въвлечени в изпълнението на дейности, свързани с изменението на климата.
Програма LIFE има структури във всяка страна-членка на ЕС. За България националното звено за контакт е Министерството на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. През 2016 г. бяха създадени и 6 регионални контактни точки по Програмата, като РИОСВ – Пловдив е определена за една от тях.
Очаква се през май 2017 г. да бъда обявена нова покана за проектни предложения. Общият бюджет на програмата за периода 2014 – 2017 г. е 1 796 242 000 евро, от които 1 347 074 499 евро – за околната среда и 449 167 501 евро – за действия по климата.
Обучението по програма LIFE ще се проведе на 6 април 2017 г. от 10 до 15.30 часа в РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. ІІ.
 
 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103