Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обучение за разписване на проекти и кандидатстване по Програма LIFE на ЕК на 6 април 2017 г.
31.03.2017

ПОКАНА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПИСВАНЕ НА ПРОЕКТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE НА ЕК

LIFE 14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG

 

Уважаеми Дами и Господа,

МОСВ изпълнява функциите на Национална контактна точка по Програма LIFE, а през 2016 г. бяха създадени и 6  Регионални контактни точки  в РИОСВ - Пловдив, Бургас, Благоевград, Монтана, Плевен и Русе по Програмата. С оглед на повишаване на интереса към Програмата, както и на уменията и познанията на потенциалните бенефициенти са предвидени поредица от обучения през месец април 2017 г. в регионалните контактни точки. Обученията ще се проведат от „Файв Консулт“ АД, което изпълнява договор №Д 30-49/23.08.2016 г. с предмет: „Предоставяне на експертна подкрепа - обучители за максимум 40 (четиридесет) броя семинари/обучения по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)“ с възложител МОСВ.

На 6 април 2017 г. от 10:00 до 15:30 ч. ще се проведе обучение в Регионалната контактна точка в РИОСВ – Пловдив – гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122, ет.2, Информационен център.

Програмата за обучението може да изтеглите от тук.

Моля, при интерес от Ваша страна да изпратите попълнена регистрационна форма и да заявите участие най-късно до 3 дни преди обучението на адреси:

[email protected] и телефони: 0895793237 и 02 4186459;

[email protected] и телефон: 02 9406134;

[email protected] и телефон 032/62-38-73, вътр.116