Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Няма замърсяване на въздуха над Оризаре от пожара в сметището
12.04.2007

Няма замърсяване на атмосферния въздух  над Оризаре според резултатите от замерванията на Регионална лаборатория - Пловдив. Проверката е извършена в сряда след сигнал на кмета на селото за обгазяване.

 
Проследена е  концентрацията на въглероден монооксид, озон, серен диоксид, азотен монооксид, азотен диоксид, метан и неметанови въглеводороди. Анализът показва, че съдържанието им във атмосферния въздух е значително под пределно допустимата концентрация.