Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По инициатива на РИОСВ – Пловдив се проведе работна среща с „Монди Стамболийски“ ЕАД
14.03.2017

 По инициатива на РИОСВ – Пловдив се проведе междуведомствена работна среща с представители на „Монди Стамболийски“ ЕАД във връзка с множеството сигнали за неприятни миризми, подавани на „зеления“ телефон на инспекцията с посочен източник – производствената дейност на компанията. Присъстваха експерти от РЗИ – Пловдив, община Стамболийски и Областната администрация в Пловдив. РИОСВ – Пловдив изиска операторът да предприеме действия за промяна на комплексното разрешително, да направи независима експертиза за влиянието на миризмите върху здравето на хората и да предоставя пред обществеността своевременно информация за емисиите.

От дружеството бе представена инвестиционната програма, стартирала през 2008 г. До момента са инвестирани над 43 млн. лв. за подобряване на производствения процес, която цели минимализиране на емисиите в околната среда. През 2017 г. се предвижда обновяване на производството на терпентин, а на промивната инсталация за целулозата се очаква да приключи през 2018 г. В резултат на предприетите действия се отчита намаляване на замърсяването, причинено от „Монди Стамболийски“ ЕАД, както и интензивността и честотата на усетените от населението миризми.
Представителите на общинската и областната администрация декларират, че при тях няма  жалби и сигнали от граждани срещу дейността на предприятието за хартия.  От РЗИ – Пловдив изказаха становище, че нямат нормативен документ, съгласно който да упражняват контрол по отношение на неприятните миризми.
Контролът на обекта от РИОСВ – Пловдив ще продължи, като при установяване на нарушения на екологичното законодателство ще бъдат предприети съответните действия. 
 
 
тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]