Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Мобилна автоматична измервателна станция е поставена в с.Труд
02.03.2017
Мобилна автоматична станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух е поставена в с. Труд на 1 март 2017 г. Тя е позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ – място, посочено от общинската администрация. Пробонабирането на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда е започнало още същия ден.
Според Закона за чистотата на атмосферния въздух чл. 19, ал. 2 кметът на общината също „осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха“. Затова той има пълни права допълнително да разпореди разполагането на измервателна станция в близост до къщите (измерване на имисии) и независима лаборатория, която да направи изследвания на отделените емисии от двигателя на централата.
Във връзка с множество сигнали на жителите на с. Труд за влошено качество на въздуха РИОСВ – Пловдив разпореди територията на населеното място да бъде включена в задължителния мониторинг на качеството на въздуха през 2017 г. В тази връзка от вчера станцията започна измерването, което ще продължи 13 денонощия и ще се извърши във всеки един от четирите сезона (общо 51 дни).
 
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103