Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Мобилна автоматична измервателна станция е поставена в с.Труд
02.03.2017
Мобилна автоматична станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух е поставена в с. Труд на 1 март 2017 г. Тя е позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ – място, посочено от общинската администрация. Пробонабирането на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда е започнало още същия ден.
Според Закона за чистотата на атмосферния въздух чл. 19, ал. 2 кметът на общината също „осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха“. Затова той има пълни права допълнително да разпореди разполагането на измервателна станция в близост до къщите (измерване на имисии) и независима лаборатория, която да направи изследвания на отделените емисии от двигателя на централата.
Във връзка с множество сигнали на жителите на с. Труд за влошено качество на въздуха РИОСВ – Пловдив разпореди територията на населеното място да бъде включена в задължителния мониторинг на качеството на въздуха през 2017 г. В тази връзка от вчера станцията започна измерването, което ще продължи 13 денонощия и ще се извърши във всеки един от четирите сезона (общо 51 дни).
 
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103