Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери извънредно биоцентралата в с. Труд
24.02.2017
Извършена е извънредна проверка от експерти на РИОСВ – Пловдив на „Централа за производство на ел. енергия от възобновяеми източници чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл“ в с. Труд, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД.
При обследването за разпространение на миризми от производствената дейност, в радиус от около 300 метра около централата, не е констатирано наличие на миризми. Направен е обход на площадката на централата, при който е установето, че перколатна вана не се използва и е покрита.  Зареждането на течната торова маса се извършва директно от камионите във ферментаторите, чрез тръбна връзка в изпълнение на предписания, дадени от РИОСВ – Пловдив. Няма разпиляване на силаж по площадката, защото той се съхранява в две бетонови клетки, като в момента на проверката едната е била празна, а другата е наполовина пълна.
При извършения на 22 февруари обход в с. Труд, от западната страна на централата, по поречието на река „Пясъчник“, е констатирано наличие на струпани купове животинска торова маса и пепел.
На 23.02.2017 г. експерти на РИОСВ – Пловдив извършиха проверка на населеното място и землището на с. Труд, община „Марица“ във връзка с изпълнението на разпоредбите по Закона за управление на отпадъците. Установени са нерегламентирани замърсявания с отпадъци в източния край на село Труд,  в местност Ганчовица. На отредено място за събиране на биоразградими отпадъци се констатира замърсяване със смесени битови отпадъци от опаковки – пластмасови, хартиени, стъклени, метални, както и строителни. В западния край на населеното място, в района на железопътната линия под надлеза на автомагистрала „Тракия“,също има нерегламентирано замърсяване с отпадъци по протежение на около 50 метра от двете страни на канавката на надлеза. Замърсяването е със строителни отпадъци, смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки.
Към момента на проверката присъстваха кметът на с. Труд и специалист към община „Марица“. За нарушенията РИОСВ – Пловдив ще предприеме административнонаказателни мерки по чл. 19, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.
РИОСВ – Пловдив ще продължи ефективния контрол в обекта, собственост на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, като през 2017 г.  се предвиждат планови и извънредни проверки.
 
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg