Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

До 15 февруари се подават декларациите за хладилни и климатични инсталации в РИОСВ - Пловдив
09.02.2017
Притежателите, вносителите и работещите с климатична и хладилна техника, термо помпи и други, съдържащи озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове,  трябва да представят отчет за състоянието на инсталациите си до 15 февруари 2017 г. в РИОСВ-Пловдив. Изискването е свързано с чл. 17, ал. 1,2 и 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Над 400 са контролираните дружества, притежаващи или работещи с озоноразрушаващи вещества и флуорсъдържащи парникови газове на територията на Област Пловдив. През миналата година са направени 90 проверки по Наредбите за установяване на мерките по прилагане на Регламентите (ЕО) № 1005/2009 и (ЕО) № 842/2006 относно вещества, които нарушават озоновия слой и флуорирани парникови газове. Дадени са 38 предписания, от които са изпълнени 36. Съставени са 23 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 22 наказателни постановления на фирми, които не са представили в срок отчет за притежаваните от тях хладилни и климатични инсталации.
Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух лицата, които не представят до 15 февруари 2017 г. в РИОСВ отчет, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
 
 
 
Пресцентър:
тел. 032/62 74 66 – в. 103
е-mail: pr_riosv_pd@dir.bg