Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Обществено обсъждане на ДОВОС за ИП: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки” в имот № 001382, местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен
31.01.2017
На 28.02.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на община Куклен  се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Преустройство на склад за строителни материали в инсинератор за човешки тленни останки” в имот № 001382,  местност „Орта хан”, землище на гр. Куклен. 
„Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в сградата на Община Куклен, както и в РИОСВ - Пловдив. Писмени становища могат да се предоставят в община Куклен, РИОСВ - Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана във вестник „Сега“ от 27.01.2017 г.