Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Информационен ден по процедурите в сектор „Биоразнообразие” организира МОСВ в Пловдив
30.11.2010

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2007-2013” стартира информационни дни по процедурите  в сектор „Биоразнообразие”. Ще бъдат представени две процедури – „Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” и „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна”.

Потенциални кандидати по тези процедури са РИОСВ, дирекциите на националните и природните паркове, Регионалните дирекции по горите, общините, нестопанските организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В Пловдив информационният ден ще се проведе на 15 декември от 10.00 часа в Информационния център на РИОСВ-Пловдив – бул. „Марица” 122. На срещата ще бъдат представени процедурите, изискванията за подготовка на проектни предложения, попълване на формуляра за кандидатстване, изготвяне на бюджета на проекта. Участниците ще имат възможност да се консултират с експертите от Управляващия орган на програмата.