Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив извършва емисионен контрол на инсталацията за биогаз в село Труд
17.11.2016

РИОСВ – Пловдив извършва последващ контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на биогаз инсталацията в с. Труд, чийто оператор е „Билд Инвест Сит“ ЕООД.

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда следи качеството на атмосферния въздух в района на с. Труд. На място се извършва контрол на вредните емисии, изпускани в атмосферата от комина към когенератора на инсталацията. Целта е да се установи има ли превишения на нормите по показатели серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

До момента на дружеството са наложени три имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство. За превишение на нормите е глобено с текуща месечна санкция от 598.75 лв. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и на Закона за водите са съставени два акта на дружеството в общ размер на 4000 лв.

РИОСВ – Пловдив предвижда през 2017 година по две седмици от всеки сезон,  мобилната станция да  бъде разположена в района. Обектът ще бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.

Инспекцията ще продължи контрола на обекта и ще извършва извънредни проверки по спазване на екологичното законодателство.

 

тел. 032/62 74 66 – в. 103

е-mail: [email protected]