Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По препоръка на РИОСВ-Пловдив се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
03.05.2007

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче през тази година. Основание за забраната  е влошеното състояние на популациите на билката във всички находища у нас, установено при проверки на екоексперти. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Районните инспекции по околната среда и водите.
 
В Пловдивска област находищата на блатно кокиче са край първомайските села Виница и Градина и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности. Най-голямо е находището край с. Градина.
 
Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства, установи във всички находища ниска плътност на популацията на блатното кокиче, на височината му, намаление на броя на растенията в една туфа и на броя на цветовете на един стрък. Комисията констатира, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през тази година и препоръча да не се събира листо-стъблена маса като мярка за подобряване и възстановяване  на  популациите.
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. То съдържа алкалоида галантамин, който е основен компонент за производството на уникалното българско лекарство “Нивалин” .