Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По препоръка на РИОСВ-Пловдив се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
03.05.2007

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров се забранява събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче през тази година. Основание за забраната  е влошеното състояние на популациите на билката във всички находища у нас, установено при проверки на екоексперти. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Районните инспекции по околната среда и водите.
 
В Пловдивска област находищата на блатно кокиче са край първомайските села Виница и Градина и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности. Най-голямо е находището край с. Градина.
 
Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства, установи във всички находища ниска плътност на популацията на блатното кокиче, на височината му, намаление на броя на растенията в една туфа и на броя на цветовете на един стрък. Комисията констатира, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през тази година и препоръча да не се събира листо-стъблена маса като мярка за подобряване и възстановяване  на  популациите.
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. То съдържа алкалоида галантамин, който е основен компонент за производството на уникалното българско лекарство “Нивалин” .