Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Младши експерт в Дирекция Превантивна дейност
14.11.2016

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността:

Младши експерт в Дирекция  Превантивна дейност
14.11.2016 г.
 Приложение към протокол № 3
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Младши експерт, в дирекция ПД
точки
оценка
 1. Тодор Сашов Каракиев
55
2,75
 1. Нели Петрова Гешева
35
1,75
 1. Бисерка Бисерова Дукова
50
2,5
 1. Цветелина Ненчева Стойчева
75
3,75
 1. Радка Златанова Кирашка
45
2,25
 1. Станислава Здравкова Стананева
35
1,75
 1. Петя Марианова Кръстева
55
2,75
 1. Йорданка Александрова Гърбева
40
2
 1. Таня Маринова Стоева
55
2,75
 1. Румен Звездалинов Димитров
70
3,5
 1. Десислава Аврамова Делчева
50
2,5
 1. Красимира Стоянова Черкезова-Апостолова
45
2,25
 1. Николина Огнянова Бояджиева
60
3
 1. Мария Иванова Илиева
100
5
 1. Велико Георгиев Донков
60
3
 1. Стефка Георгиева Майорова
80
4
 1. Ирена Иванова Митова
60
3
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
1.   Цветелина Ненчева Стойчева
2.   Мария Иванова Илиева
3.   Стефка Георгиева Майорова